gândurile

Gândurile care ne definesc și importanța lor

Bună !

Fiecare din­tre noi știm cât de impor­tant este ceea ce gândim , cum ne pot afec­ta gân­durile , starea , ziua !
Dar câți din­tre noi aplicăm con­stant această tac­tică : con­trolul conș­tient și con­stant a ceea ce gândim !
În Ayurve­da , după cum pome­neam într-o postare , există o tehnică care te ajută să te cunoști , să te echili­brezi , să te lin­iștești !

Mauna sau tehnica tăcerii ( exercițiu de voință , de control al vorbirii ) .

Apli­cată cu suc­ces mai ales la acele per­soane care au o nelin­iște per­ma­nen­tă , sunt agi­tați , mereu stre­sați , îngri­jo­rați .

Nicide­cum nu reușesc să își găsească timp pen­tru inte­ri­orul lor !
Îți propui ca timp de 3 zile , de exem­plu , un număr de câte­va ore din zi , să eviți total a vor­bi . Pur și sim­plu taci , te observi , con­tin­uân­du-ți rit­mul zil­nic . Ide­al ar fi să apli­ci tehni­ca zile între­gi la rând , asta dacă ești într-un grup de med­i­tație .

Eu mă refer la noi , oamenii normali , cu joburi , cu îndatoriri zilnice .

Ar fi bine să alegem orele din zi , când sun­tem acasă și nu la job , pen­tru că ar fi mai ușor de apli­cat !
La început pare hilar , inco­mod , pen­tru că real­izezi că este ciu­dat să nu zici nim­ic și ai tend­ința acută de spune ceva , de a între­ba , mai ales dacă ești un tip de om care” trăncănește” întruna !
Tre­ci peste această etapă , încearcă să stai lin­iștit , în aparență zic ! Numai lin­iștit nu ești !

Poți simți un haos interior , vorbe în minte , îți vin mii de idei pe care mai și vrei să le împărtășești tocmai atunci .

Mer­gi mai departe ! Încearcă să îți lin­iștești gân­durile ! Lasă-le să treacă pe lângă tine aseme­nea norilor pe cer într-o zi care aduce soare !

În primele ore este mai greu !

Apoi devine tot mai ușor să te liniștești , să fii mai calm , să nu mai ai discuții cu tine și alții în minte , mentalul tău nu mai este atât de agitat !
Urmează partea cea mai interesantă !

Rămâi lin­iștit cu tine însuți și te între­bi ” ce fac acum ? ” Te privești , asta faci !

Prin ochii inimii și ai minții sau invers , cum îți este mai ușor . Îți conș­ti­en­tizezi emoți­ile , temer­ile , fricile , îți asculți val­urile pro­funde ale sufle­tu­lui , te bucuri de tine , te superi pe tine până în punc­tul când găsești o stare de bine și calm pro­fund .

Real­izezi cât este de bine să taci , să privești înspre tine și în afara ta , să fii obiec­tiv ! În plus , îți dai sea­ma că atun­ci când privești , vezi mai multe decât înainte , vezi alt­fel totul !

Parcă ți se întețesc simțurile în mod evident , ai o viziune mai profundă asupra a ceea ce te înconjoară , asupra ta , spiritual te simți regenerat !

Dacă ai răb­dare să faci asta câte­va ore pe zi , câte­va zile , vei vedea că te-ai schim­bat . Ești mai calm , mai per­cep­tiv , mai put­er­nic , nu te mai afectează orice , nu te mai legi de super­fi­cial­ități coti­di­ene . Ești mai feric­it cu tine , par­că simți bucu­ria mai pro­fund !
Ceea ce am descris aici , este din expe­riența pro­prie ! Fiecare trece prin stări posi­bil mai intense , posi­bil mai der­an­jante , depinde de ceea ce găsește în mintea și ini­ma lui când se privește detașat și se ascultă !
E o tehnică de med­i­tație , până la urmă ! Menită să ne ajute a ne găsi un min­im echili­bru într-o lume atât de agi­tată și une­ori pier­dută în viteză !

Gândurile ! Avem putere asupra lor , nemăsurată !

Putem să le schim­băm con­tu­rul încă din sta­di­ul inițial dacă ne dorim să le trans­for­măm în viață fru­moasă !
Gân­durile ne creează con­stant , ne definesc ! Tre­buie să fim atenți la ceea ce gândim , nu mâine , ci mereu acum !
Gân­durile creează emoții , stări , trans­mise din cor­pul nos­tru emoțion­al spre cel fiz­ic , trans­for­mate mai apoi în stări fiz­ice reale : durere , boală !
Gân­dești depri­mare , simți frica , rinichii se res­imt . Gân­dești supărare , simți furie , se res­imte ficat­ul . Gân­dești dur­erea , simți tris­tețea , se res­imt plămânii !

Un cerc pe care îl poți controla de la prima licărire , îl poți întoarce în favoarea ta , mereu , fără excepție !

Din ceea ce am exper­i­men­tat și înțe­les de la alții mai inițiati decît mine trag con­cluzii clare .
— Iubește-te pe tine însuți , pen­tru a avea capac­i­tatea de a iubi și înțelege pe ceilalți .
— Con­trolează-ți gân­durile , să nu dev­ină vorbe , fapte și obișn­uință dis­truc­tivă .
— Vor­bește cu măsură , taci când nu te aude nimeni și vor­bește răspi­cat când situ­ația o cere .
— Nu îți con­suma energie vitală pe lucruri care nu mer­ită . Că vor­bește lumea , că te judecă după cri­terii numai de ea știute , că nu găsești oamenii potriv­iți să te asculte , este tim­pul să cauți oamenii capa­bili să te înțe­leagă .
— Încon­joară-te de oameni care nu te trag în jos voit , care nu te sub­minează psi­hic , care te apre­ci­ază pen­tru cine ești , nu pen­tru ceea ce vor ei să fii .

Aminteșteți de ceea ce ai în viață , nu plânge pentru ceea ce nu ai , s-ar putea nici să nu îți trebuiască , de fapt .

- Iubește ani­malele , îți pot oferi exem­ple fru­moase pen­tru viață și au capac­i­tatea dacă încer­ci să le cunoști mai bine lumea , să te facă feric­it prin vioici­unea , bucu­ria de a trăi și bună­tatea lor necondițion­ată .
— Citește cărți care te inspiră , te motivează , te deter­mină să devii mai bun , evolu­at pe toate pla­nurile .
— Ascultă muz­ică care îți atinge sufle­tul .
— Pune per­se­v­erență în pasi­u­nile tale și nu le lăsa să se piardă .
— Fii vizionar ! Nu lăsa pe nimeni să îți spună că viz­iunea ta este o fata Mor­gana . De cele mai multe ori viz­iunea o poți întelege doar tu .
— Mer­gi pe calea ta chiar dacă ești la început sin­gur ! Vei vedea că pe par­curs apar și pri­etenii care îți împărtășesc viz­iu­nile sau ideile .

Ghidează-ți viața după principiul : dreptate, bunătate , dăruire și autenticitate .

- Zâm­bește mai des , ți se va schim­ba starea în bine mai des .
— Când ai nea­jun­suri din cauza celor­lalți , respiră adânc și gân­dește-te că nu ei sau vor­bele lor te definesc .
— Nu aduce durere și tris­tețe nici unei ființe din jurul tău pen­tru că Uni­ver­sul ca un bumerang tot asta îți va dărui .
— Nu uita nici o clipă că există un motiv că ești AICI și ACUM .
Să mai con­tinui ?! Într-o oare­care măsură , această listă se poate îmbogăți cu fiecare om și fiecare viață . După păr­erea mea , tind să cred că de aici tre­buie să porn­im !
Gân­durile ne bom­bardează în fiecare clipă însă avem put­erea nemă­surată să le con­turăm și ast­fel să nu le dăm drum liber să ne definească neg­a­tiv car­ac­terul sau viața !
Zâm­bește , gân­dește poziv , detașează-te , conș­ti­en­tizează , alege înțelept , trăiește fru­mos !

M.

Brioșe cu banane , ulei de cocos și crustă de nuci

Bine te regăsesc !

Nu știu dacă tu iubești nuca de cocos , dar eu de când am ales stilul veg­e­tar­i­an de ali­men­tație mi-am dat sea­ma după câte­va încer­cări că nuca de cocos este un fruct extrem de ver­sa­til în bucătărie ! De ce ?

Pen­tru că ori îți cumperi nuca de cocos , ori ful­gi de cocos raw tot vei reuși să obții ceva bun să savurezi !

Acum ceva ani , alegeam pe bază de cocos doar dul­ci­urile cunos­cute cu ful­gi , migdale și caramel și încă nu descoperisem câte pot folosi din nuca de cocos de la unt , ulei , ful­gi sau apa de cocos rem­iner­al­izan­tă ! Cred cu sig­u­ranță că stilul veg­an de viață mi-a deschis noi per­spec­tive de care încă mă bucur aseme­nea unui copil !

În prezent , prepar lapte veg­e­tal din nuca de cocos pe care îl adaug la clătite sau îl folos­esc la brioșe . Une­ori adaug laptele veg­e­tal de cocos la sosuri pen­tru mâncărurile cu quinoa , orez sau paste .

Uleiul de cocos îl cumpăr de obi­cei , îl aleg să fie cât mai organ­ic , să nu conțină min­unății și să fie cât mai pur posi­bil ! În plus , să știu că vine din țara lui de orig­ine !

Îl folos­esc de fiecare dată la smooth­ie pen­tru că îl face mult mai cre­mos sau la prăjit pen­tru aro­ma care per­sistă !

ulei de cocos

 Deja consider uleiul de cocos o necesitate în bucătărie și nu numai !

Așa că am răspuns cu încredere provocării ven­ite din partea pri­ete­nilor de la Veg­is pen­tru a crea o rețetă care să aibă ca ingre­di­ent prin­ci­pal uleiul de cocos bio de la Niavis .

De cele mai multe ori folos­esc uleiul pen­tru beau­ty ! Sim­plu ca mască pen­tru păr pen­tru a-i oferi hidratare sau ca demachi­ant pen­tru ten , face min­uni pen­tru pielea uscată sau sen­si­bilă !

Inte­grat în rețete , uleiul de cocos devine un ingre­di­ent spe­cial pen­tru că are rol de liant iar gus­tul lui aro­mat dă o savoare aparte deser­turilor !

Se păstrează fie la tem­per­atu­ra camerei când devine lichid , fie în frigider când se solid­i­fică . Este bogat în vit­a­m­i­na K , E , fier , acid lau­ric ( asemănă­tor laptelui matern ) și are pro­pri­etatea de a se dete­ri­o­ra foarte greu la tem­per­a­turi înalte , prin urmare în rețete este un bun înlocuitor al uleiu­lui cla­sic . Se vede că sunt fană ulei de cocos , nu pot să nu vă fi descris puțin cal­itățile sale , mer­ită !   😉

Cum mi-am dorit ca #rete­tameacu­co­cos să fie ceva mai spe­cială , dar în plus să mă reprez­inte am ales brioșele !

 Am încercat să folosesc ingredientele care îmi plac cel mai mult ! Cocos , banane și nuci !

 INGREDIENTE

 • făină inte­grală de grâu — 150 gr .
 • făină din ful­gi de cocos raw — 70 gr .
 • sare de Himalaya
 • banane foarte coapte — 2 buc.
 • praf de copt — 5 gr.
 • sem­i­nțe de in măci­nate — 20 gr.(varianta veg­ană)
 • zahăr brut — 70 gr.
 • ulei de cocos - 50 gr.
 • esență de vanilie — 10 ml.

 CRUMBLE/CRUSTA DE NUCI

 • nuci românești mărunțite — 100 gr.
 • zahăr brut — 30 gr.
 • ulei de cocos - 50 gr.

Făi­na de grâu și cea din fulgii de cocos se amestecă . Eu am măci­nat din timp fulgii trans­for­mân­du-i într-o făină fină .

Bananele coapte fac ca brioșele să fie mai pufoase , din acest motiv le-am ales în for­ma aceas­ta ! Se pasează cu o fur­culiță , lăsând puțină tex­tură amestecu­lui .

Se adaugă pra­ful de copt , sarea , zahărul brut . Se omog­e­nizează în acest amestec umed uleiul de cocos top­it , pre­cum și esența de vanilie .

La final se adaugă sem­i­nțele de in hidratate pen­tru 15 minute în apă fierbinte . Pro­porția este de 1:3 de semințe:apă . Inul înlocuiește cu suc­ces oul din brioșele cla­sice .

ulei de cocos

 Ingredientele umede se combină cu ingredientele uscate și cu un tel se omogenizează totul foarte bine până se obține un aluat moale .

Eu am folosit o tavă spe­cială pen­tru brioșe în care am așezat formele pen­tru copt .

Alu­at­ul se pune în forme , având gri­jă să fie dis­tribuit doar 3/4 pen­tru că la copt brioșele își măresc volu­mul .

ulei de cocos

Înainte de a le da în cup­tor pre­sară crus­ta din nuci românești peste fiecare brioșă . Se prepară extrem de repede !  Zahărul brut , nucile măci­nate se pasează ușor cu ulei de cocos sol­id până obții un amestec fărâmițat care va deveni crustă pen­tru fiecare brioșă în parte . Crus­ta de nuci și ulei de cocos se va carameliza și va face acest desert deosebit !

Tava se dă în cup­torul preîncălz­it la 150 grade Cel­sius pen­tru max­im 20 de minute .

ulei de cocos

Înainte de a le savu­ra cu o cafea sau ceaiul prefer­at , lasă-le la răc­it pe un suport spe­cial de inox .

ulei de cocos

Rețe­ta aceas­ta este pe cât de sim­plă pe atât de deli­cioasă și brioșele le poți păs­tra la rece max­im două zile ! Dacă le mai păstrezi atât de mult ! 😉

ulei de cocos

ulei de cocos

Tu folosești uleiul de cocos la rețete ?

Te salut cu drag ! M.

 

 

Herbosophy

Experiența mea cu produse Herbosophy

Bine te regăsesc !

De ceva timp am tes­tat câte­va pro­duse de la Her­bos­o­phy și îmi doresc să îți povestesc ce impre­sii mi-am cre­at despre ele !

Mi-am ales două pro­duse pen­tru păr pen­tru că încerc de mult timp să găs­esc com­bi­nația per­fec­tă între șam­pon și bal­sam . Să pro­te­jeze culoarea păru­lui și să trateze de aseme­nea părul uscat spre vâr­furi !

Dacă ai auzit de Herbosophy știi deja că produsele lor se găsesc în farmacii .

Pro­duse­le lor se axează pe îngri­jirea păru­lui , cor­pu­lui , tenu­lui . Conțin ingre­di­ente nat­u­rale și extracte veg­e­tale , nu au parabeni și filosofia bran­du­lui se bazează pe prin­cip­i­ul ingre­di­en­telor extrase din natură .

Din gama pen­tru păr , am obser­vat că au pro­duse speci­fice fiecărui tip de păr . De la cel vop­sit , la gras , cu vâr­furi despi­cate , cu mătreață , pen­tru păr ondu­lat , păr lip­sit de strălu­cire sau păr lip­sit de volum . Așa că gama este foarte diver­si­fi­cată și eu mă bucur că regăs­esc ceea ce îmi tre­buie . Țin­tit pe ce am nevoie !

Eu mi-am ales șamponul și balsamul pentru păr vopsit cu extract de ceai verde , proteine din mătase și extract de citrice .

Gama aceas­ta are ca prin­ci­pal ingre­di­ent ceaiul verde . Ceaiul verde conține cafeină , uleiuri volatile și vit­a­minele B , P , C care oferă strălu­cire și rezis­tență .

Ce căutăm pen­tru părul vop­sit , în gen­er­al !

Să nu se piardă culoarea în timp , să își mențină strălu­cirea și să nu fie afec­tat fir­ul de păr prea mult după vop­sire . Pro­teinele din mătase au acest rol de fixare a culorii și extrac­tul din cit­rice aduce în plus refac­erea struc­turii păru­lui .

Herbosophy

Șamponul are 96% ingrediente naturale , 250 ml. și o consistență de loțiune .

Face spumă din abun­dență , nu folos­esc can­tități mari și are un par­fum nat­ur­al care se menține aprox­i­ma­tiv două zile . Eu per­cep aro­ma de ceai verde pre­pon­der­ent .

Curăță părul și cel mai mult îmi place că nu mai simt nevoia să aplic neapărat o mască de fiecare dată . Simt părul curat , moale și după uscare se des­cur­că mult mai ușor .

Herbosophy

Dacă aplic și bal­samul din aceeași gamă , doar pe lungimea păru­lui , am obser­vat că sen­za­ția se menține până la urmă­toarea spălare și par­fumul este mai accen­tu­at .

Bal­samul este tot pe bază de extract de ceai verde , pro­teine din mătase , are 96% ingre­di­ente nat­u­rale și o can­ti­tate de 150 ml. Nu are în com­poz­iție parabeni , sil­i­con sau uleiuri min­erale . Nu folos­esc mult pro­dus , are o con­sis­tență den­să și o culoare de verde foarte deschis .

Herbosophy Herbosophy

Mie îmi plac aces­te două pro­duse mai ales că au efect pe părul vospit . Nu știu să îți spun cu cer­ti­tu­dine dacă pre­lungesc perioa­da între vop­siri . Dar am obser­vat că pig­men­tul nu se pierde așa repede ca înainte . Deci , efect au !

Sunt primele pro­duse folosite de la Her­bos­o­phy dar pe viitor aș vrea să folos­esc mai ales gama pen­tru păr uscat și cremele pen­tru față , ingre­di­en­tele pe bază de unt de shea mi-au atras atenția !

Balsamul pentru buze pe bază de unt de shea și vitamina E m-a surprins plăcut .

Herbosophy

Eu folos­esc foarte des bal­samuri de buze , pen­tru mine con­tează mult hidratarea lor pe tim­pul zilei . În gen­er­al cele pe bază de unturi de shea , cacao sunt prefer­ate !

Bal­samul îl aplic des peste noapte și dimineața buzele le res­imt hidratate . Are 100% ingre­di­ente nat­u­rale , un miros sub­til de unt de shea și tind să îl con­sid­er mai bun decât bal­samurile pen­tru buze de la Sier­ra Bees , care erau favorite datorită con­sis­tenței și efi­cac­ității lor .

Acum îmi amintesc că am folosit de câte­va ori săpunurile pe bază de unt de shea . De atun­ci mi-a atras atenția acest brand pen­tru că am obser­vat că au ingre­di­ente nat­u­rale și for­mulări speci­fice prob­lemelor pielii si tenu­lui .

Cu sig­u­ranță vei mai auzi pe blogul meu despre pro­duse­le lor !

Tu folosești pro­duse Her­bos­o­phy ?

Te salut cu drag ! M.

 

 

Pâinea cu semințe și chiftelele de năut

Bună , prieteni !

Îmi place să exper­i­mentez cât mai mult așa că în bucătărie este locul meu de relaxare ! Și cât de relax­ant ar fi să prepar odată și odată pâinea aceea cu sem­i­nțe de in la a cărei rețetă mă tot întorc mereu când citesc bloguri culinare !?

Recunosc că sunt novice în prepararea pâinii dar dacă nu încer­ci cum să înveți , cum să descoperi secrete , nu ?!

Cu năutul este altă poveste !

Eii , am făcut și refă­cut chiftelele de năut de multe ori dar nicio­dată nu mă mulțumeau destul încât să povestec despre asta ! Mi-am pro­pus să coc o pâine cu sem­i­nțe și să prepar chiftelele de năut per­fecte ! Când voi face pas­ta de tahi­ni acasă le voi numi falafel cum mer­ită pus în val­oare nău­tul dar așa , chiftele să le fie numele !

Pentru pâinea cu semințe de in am folosit câteva ingrediente simple .

 • făină inte­grală — 200 gr.
 • făină albă — 300 gr.
 • dro­jdie — 10 gr.
 • zahăr brun - o lin­guriță
 • apă — 400 ml.
 • ulei veg­e­tal — 3 lin­guri
 • sem­i­nțe de in — două lin­guri
 • sare

Pen­tru început dizolvați dro­j­dia în apă căl­duță cu zahăr apoi lăsați 15 minute să se odi­h­nească .

Cerneți făi­na și adău­gați dro­j­dia cres­cută apoi începeți să frămân­tați adăugând puțin câte puțin apa căl­duță până se încor­pore­ază în alu­at .

Am ales să frământ alu­at­ul , nu am folosit mași­na pen­tru pâine . Toc­mai pen­tru că îmi place cel mai mult partea aceas­ta , joa­ca cu făi­na și cum se trans­for­mă totul într-un alu­at moale !

Pe par­curs adău­gați uleiul , sarea și sem­i­nțele de in . Eu am folosit sem­i­nțele de in măci­nate . După vreo 30 de minute ar tre­bui să obțineți un alu­at moale care nu se mai lipește de mâi­ni . Puneți alu­at­ul la dospit , acoper­it , la loc căl­duros , fer­it de curenții de aer pen­tru 45 de minute .

năut

năut

Când își dublează volu­mul mod­e­lați alu­at­ul în funcție de dimen­si­unea tăvii de copt .

Încingeți cup­torul la 180 de grade cu 20 de minute înainte de ter­minarea dospirii .

Puneți alu­at­ul mod­e­lat în tava dată cu puțin ulei , mai presărați sem­i­nțe de in sau susan și lăsați acoper­it încă 30 de minute să se odi­h­nească . Ulti­ma etapă este coac­erea pâinii pen­tru 40–45 de minute .

năut

Eu m-am inspi­rat citind mai multe tipuri de rețete de pâine cu sem­i­nțe !    🙂

O pâine sim­plă , cu ingre­di­ente comune dar impor­tant este că a ieșit cum am dorit !

Pâinea s-a copt fru­mos având miezul moale și coa­ja cro­can­tă .

năut

La ast­fel de pâine , ce ar merge ?!

Chiftelele de năut , desigur !

 • năut — 200 gr.
 • o ceapă
 • ustur­oi verde — o legă­tură
 • pătrun­jel verde — 2 legă­turi
 • ouă — 2 buc.
 • ulei veg­e­tal — 2 lin­guri
 • sem­i­nțe de susan — o lin­gură
 • chi­men — o lin­guriță
 • corian­dru —  o lin­guriță
 • boia dulce — o lin­guriță
 • sare — o lin­guriță
 • pes­met — 3 lin­guri
 • lămâie — 1/2

Nău­tul tre­buie spălat bine și lăsat la hidratat pen­tru 14 ore , în apă fil­trată . Se poate folosi năut la con­servă dar eu nu am încer­cat deși ar fi mai ușor , dacă nu aveți timp sau chef !

După ce nău­tul este hidratat îndea­juns înde­păr­tați cojițele de pe boabe , mai clătiți o dată și puneți-l la fiert în apă cu sare pen­tru 30 de minute .

Înde­păr­tați spuma care se formează pe par­curs . Nău­tul fiert lăsați-l la scurs și răc­it .

Verdețurile ( ustur­oiul , pătrun­jelul , cea­pa ) , nău­tul trans­for­mați-le într-o pastă omogenă , fină folosind un robot de bucătărie .

În acest amestec adău­gați pe rând : sarea , corian­drul și chi­menul măci­nate , boiaua dulce , zea­ma unei jumătăți de lămâie , pes­me­tul și ouăle .

năut

Tre­buie să obțineți un alu­at de chiftele moale , omog­e­nizat bine care se leagă .

Chiftelele se pot prăji în ulei încins și lăsate apoi pe un șervețel să se absoar­bă exce­sul de ulei sau în cup­tor într-o tavă în care ați pus hâr­tie de copt .

Varianta cea mai sănătoasă este coacerea și cu adevărat vă va lua mai puțin timp sau energie !

năut

Despre năut v-am mai povestit în postările tre­cute . Nu tre­buie să mai spun căt de sănă­tos și nutri­tiv este prin pro­teinele conținute și apor­tul de min­erale .

năut

Am savu­rat chiftelele cu o salată sim­plă de roșii , salată verde , ridichi , tofu nesărat ase­zonată cu sem­i­nțe de floarea-soare­lui și susan .

Sper să vă înc­umetați să încer­cați aces­te chiftele gus­toase și cu totul alt­fel decât chiftelele tradiționale cu carne !

Spor la exper­i­men­tat rețete sănă­toase !

Vă salut cu drag ! M.

Preferate de beauty și food din ultimul timp

Bine te regăsesc !

Mă gân­deam că despre pro­duse­le mele prefer­ate ar fi intere­sant să mai scriu din când în când o postare ! Eu urmăresc ast­fel de postări și mă inspiră !

Mă refer mai degrabă la prefer­ate din ultimele două luni ! Primă­vara nu cred că a ven­it pe bune , acum două zile când priveam afară zăpa­da de 10 cm , nar­cise­le , lalelele , lăcrămioarele înflorite de ceva timp nu se mai vedeau de zăpadă !

Legat de zona de beau­ty , încep cu două pro­duse cumpărate primă­vara aceas­ta de pe IHerb și de care sunt mai mult decât încân­tată !

Masca cu acid glicolic , miere și dovleac de la Andalou Naturals

Cum de ceva timp m-am hotărât să intro­duc în ruti­na de îngri­jire acidul gli­col­ic , am ales această mască pen­tru că are un pro­cent mic de AHA în com­poz­iție . O iau pro­gre­siv cu acidul gli­col­ic pen­tru a vedea cum se adaptează tenul meu cu acest ingre­di­ent .

preferate

Celulele stem din fructe , vit­a­m­i­na C , beta-carotenul exfo­li­ază și luminează pielea viz­ibil !

Mierea este per­fec­tă și ca detox­i­fi­ant al tenu­lui iar dovleac­ul oferă hidratare în plus . Are con­sis­tența unui piure , este exact ca dovleac­ul la culoare , are un miros plă­cut de miere și nu folos­esc decât foarte puțin pro­dus la o apli­care .

preferate

Eu o aplic o dată pe săp­tămână , o las să acționeze cel puțin 10 minute . În primele minute , tenul se înroșește , se încălzește însă nu este ceva neplă­cut . După ce o folos­esc , am obser­vat ime­di­at o uni­formizare a aspec­tu­lui tenu­lui și mai ales au dis­părut mai repede imper­fecți­u­nile de la acnee . În pri­ma zi de la apli­care tre­buie să pro­te­jăm tenul cu SPF de min­im 30 ! De aceea este bine să o aplicăm seara și să avem gri­jă a doua zi să nu ne expunem la soare , existând peri­colul de arsuri !

preferate

Are review-uri bune acest pro­dus , este mult lău­dat . Acum am înțe­les și eu de ce ! Dacă ar fi într-un alt­fel de ambal­aj și nu tip bor­cănel , ar fi per­fect ! Costă 54 lei , fiind pro­dus ship­ping saver pe IHerb . 

Creion pentru sprâncene de la Etude House

I-am făcut și un review de curând , atât de mult mi-a plă­cut ! Culoarea este potriv­ită pen­tru tenul meu și culoarea păru­lui ( blond-închis ) , este cer­at , nu se pierde de pe sprâncene și oferă un aspect nat­ur­al ! Costă 20 lei și sunt trei nuanțe ( dark brown , gray brown și brown ) .

preferate

Pentru păr , dintre preferate am doar o mască simplă de la Balea , luată din DM .

preferate

Este cu ulei de migdale și vanilie , nu usucă fir­ul de păr . Îl lasă mătă­sos și fresh după ce o aplic .

preferate

Cu greu găs­esc măști bune pen­tru părul meu așa că a fost o sur­priză plă­cută acest pro­dus de la Balea . Cred că am dat max­im 13 lei .

Pudra translucidă de la Flormar a devenit preferată de ceva timp !

Este spor­nică , nu usucă tenul , nu se adună în ridurile de expre­sie , setează corec­torul foarte bine și am reușit folosind-o să găs­esc aspec­tul acela flaw­less pen­tru un machi­aj zil­nic și nu numai ! Este foarte fină , nu lasă urme albe pe ten ! O încântare să o folos­esc de fiecare dată !

preferate

Dacă vrei să afli mai multe detalii despre această pudră , am un review spe­cial pe blog .

Scrubul pentru corp cu ulei de argan și ambră tunisiană de la Pielor este preferatul meu de câteva luni .

I-am ded­i­cat un review pe blog ! Scrub-ul se con­sumă foarte greu , are un miros plă­cut de ambră care m-a cucer­it și lasă pielea cor­pu­lui hidratată , curată după apli­care ! Este sin­gu­rul scrub pe care îl agreez până acum și care chiar are un efect . Există și vari­anta cu extract de trandafiri , se găs­esc în Auchan . Cred că a costat max­im 15 lei . Mer­ită din plin investiția !

preferate

Ultimul produs de beauty este o cremă specială pentru tenul cu probleme de roșeață de la Ivatherm .

Eu l-am cumpărat pen­tru M. , era des­ti­nată tenu­lui lui însă am folosit-o de câte­va ori când tenul meu și-a făcut de cap și nici o cremă nu mă aju­ta în vre­un fel efi­cient ! Este din gama der­ma­to-cos­met­ică Iva­der­maseb des­ti­nată tenu­lui acne­ic .

Hidratează , este anti­ir­i­tan­tă , anti­fung­ică și anti­in­flam­a­toare prin ingre­di­en­tele cu rol țin­tit conținute fiind des­ti­nată și tenu­lui sen­si­bil . Aso­ci­ată cu gelul spumant din aceeași gamă , chiar este foarte efi­cien­tă .

preferaate

O aplic doar pe zonele cu prob­leme de acnee supără­toare și a doua zi tenul am obser­vat că se curăță bine și nu rămân cica­tri­ci pe care să le urăsc când mă uit în oglindă !

preferate

 

Nu pot omite un produs alimentar , descoperit pe IHerb !

Amestecul de sem­i­nțe cu ful­gi de cocos de la Nuti­va , un pro­dus exce­lent ca și cal­i­tate , preț și nutrienți .

Nuti­va are doar pro­duse organ­ice , veg­ane , nat­u­rale . Amestecul are sem­i­nțe de in , sem­i­nțe de chia , sem­i­nțe de cânepă decor­ti­cate , toate mărunțite fin și ca îndul­ci­tori ful­gi de cocos cro­canți și zahăr de cocos . Sunt 3 sem­i­nțe pe care eu de obi­cei le folos­esc zil­nic pen­tru apor­tul lor de omega-3 , fibre , acid lau­ric și pro­teine .

preferate

Le-am găsit în vari­anta aceas­ta de 3 sem­i­nțe plus cocos și nu am mai stat pe gân­duri ! Folos­esc 2 lin­gurițe de amestec la un iau­rt de cocos , de soia . Le adaug în smooth­ie ca super­food , une­ori și în alu­at­ul de brioșe . Gus­tul este ușor dul­ceag dar eu per­cep mult și gus­tul de cânepă . Sunt foarte hrăni­toare ! Preț de 25 lei pen­tru 283 gr .

În gen­er­al , ca reg­ulă , orice amestec de sem­i­nțe măci­nate se păstrează în frigider pen­tru a evi­ta râncezirea lor . Dacă le folosești nemă­ci­nate nu este nevoie să le păstrezi la rece . Însă majori­tatea sem­i­nțelor au efect benef­ic dacă sunt mărunțite . Cum ar fi sem­i­nțele de in , cânepă , susan negru sau alb , dovleac . În for­ma lor fină absorbția de nutrienți crește con­sid­er­abil . Din acest motiv , com­bi­nația aceas­ta de la Nuti­va o con­sid­er per­fec­tă pen­tru mine !

Cred că va urma data viitoare o postare despre prefer­atele în materie de filme , seri­ale , cărți și alte lucruri mărunte care îmi fac viața mai fru­moasă !

Tu ce pro­duse prefer­ate ai în prezent ?

Te salut cu drag ! M.

 

 

 

Spanac , aperitiv în brioșe

Bine te regăsesc !

Spanac verde , proaspăt ! Este prezent acum că a ven­it primă­vara ! Îl folos­esc la smoth­ie-uri , ca aper­i­tiv sau sim­plu în salate ! Cum brioșele sunt prefer­ate , spanac­ul îl aleg în perioa­da aceas­ta ca ingre­di­ent prin­ci­pal !

Extrapolând puțin ! Știu , vei spune că acum se fac cozonaci , alte bunătăți pen­tru Săr­bă­toarea Paștelui dar să știi că eu nu urmez vreo reg­ulă în acest sens ! Nu mă axez pe feluri de mân­care diverse , prepar doar ce îmi doresc să mănănc și nu e nim­ic difer­it de fiecare zi ! Poate doar că se regăs­esc ouăle vop­site , chiftelele de năut preparate la cup­tor , salatele cât mai bogate în verdețuri , tofu cu mărar , cozonac­ul și cam atât ! Cum nu mănânc carne de atâția ani , nu rezonez deloc cu agi­tația celor care aleargă după carne de miel și altele de genu’ ! În schimb , mă întris­tez enorm că încă se ucid mieii cei blânzi în numele unei tradiții păgâne și din acest punct de vedere abia aștept să treacă perioa­da aceas­ta ! Mă con­cen­trez pe ener­gia aces­tei săr­bă­tori și atât !

Eu aleg brioșele ca aper­i­tiv pen­tru că mi se par ver­sa­tile , în gen­er­al ! Ingre­di­en­tele folosite pot fi nenumărate , sunt sățioase , gus­toase și ară­toase ! Iată că fac rime !

Dar așa este ! Fie că sunt dul­ci sau sărate , poți fi cre­ativ și să testezi aromele și gus­turile prefer­ate !  După sezon ! 🙂

Pen­tru brioșele cu spanac de alt­fel extrem de sim­ple am vrut să folos­esc cât mai mult spanac , că tot este vede­tă acum ! Poate pen­tru că mi-e dor de tot ce aduce primă­vara cu ea , în priv­ința verdețurilor ! De la spanac , ceapă verde până la salată verde , pătrun­jel sau mărar !

Ingredientele mele pentru brioșele cu spanac .

 • făină inte­grală — 200 gr.
 • sos de soia Ined­it - o lin­gură
 • praf de copt — un plic
 • condi­mente ( ustur­oi , turmer­ic , piper negru , oregano )
 • sem­i­nțe — susan , in
 • lapte veg­e­tal de cocos — 250 ml.
 • un ou
 • unt de cocos — 20 gr .
 • ceapă verde
 • spanac — 200 gr.
 • ful­gi de dro­jdie uscată inac­tivă — o lin­gură
 • ulei veg­e­tal

Spanac­ul spălat și curățat l-am călit cu ulei veg­e­tal și cea­pa mărunțită , sub aburi ! Până s-a înmuiat și s-au între­pătruns aromele de turmer­ic , piper , ustur­oi , sos de soia și oregano .

Înainte de a lua de pe foc com­poz­iția am adău­gat sem­i­nțele de susan și cele de in măci­nate ( o lin­gură din fiecare ) și fulgii de dro­jdie .

Se lasă apoi la răc­it com­poz­iția .

spanac

Între timp , se amestecă făi­na cu pra­ful de copt , se adaugă laptele căl­duț , untul top­it și oul bătut spumă .

spanac

După o omog­e­nizare opti­mă se adaugă spanac­ul în alu­at­ul de brioșe care va deveni moale aseme­nea unei creme .

spanac

Se pune alu­at­ul în formele de brioșe , date cu puțin ulei . Se dă tava în cup­torul preîncălz­it la 250 grade Cel­sius .

Se lasă max­im 25–30 minute până se rume­nesc și apoi se scot pe un gri­laj spe­cial de inox pen­tru a se răci .

spanac

Sunt mai mult decât hrăni­toare , sănă­toase și spanac­ul din abun­dență le dă un gust de verde și primă­vară !

spanac

Ție îți place spanac­ul ? Cum îl prepari ?

Te salut cu drag și îți doresc Săr­bă­tori fru­moase ală­turi de cei dra­gi ! M.

caju

Caju-brânză raw-vegană cu condimente

Hello , my dear friend !

Brânză veg­ană din caju cu miro­denii mi-am pro­pus să prepar de foarte mult timp , acasă !

Până am obțin­ut ceva pe plac­ul meu , am făcut destule încer­cări ! Până la urmă , am reușit să găs­esc o vari­antă pe gus­tul meu , adap­tată la condi­mentele care mă ajută !

Caju-ul se folosește în bucătăria raw , vegană ca bază pentru torturi sau cake-uri dar foarte bine se pot face și aperitive din aceste nuci sănătoase !

Poți prepara parmezan veg­an din nuci caju mărunțite la care adau­gi puțină sare . Sau poți face sosuri și poți la fel de bine să îl trans­for­mi într-o brânză veg­ană deli­cioasă !

Secre­tul este să hidratezi nucile cel puțin 8 ore și să folosești un liant bun cum este agar-agarul .

Agar-agarul este un pro­dus organ­ic obțin­ut din alge marine roșii . Înlocuiește cu suc­ces gelati­na ani­mală și se com­portă exact la fel ca aceas­ta . Cu greu am găsit-o la noi la un preț ok . În Auchan se găs­esc pliculețe de gelat­ină veg­e­tală . Sau la pla­fare , dar este cu mult mai scumpă ! Eu am găsit și pe IHerb la un preț accept­abil .

Brânză raw-vegană .

 • caju hidratat — 100 gr.
 • un cartof
 • 1/2 lămâie
 • ful­gi de dro­jdie inac­tivă — 2 lin­guri
 • sare
 • ustur­oi — doi căței
 • papri­ka — 1/2 lin­guriță
 • agar-agar — un pliculeț ( 2 lin­gurițe pudră )

Carto­ful curățat se fierbe iar caju-ul se lasă la hidratat peste noapte .

În blender se adaugă caju , 250 ml . apă , carto­ful fiert , ustur­oiul , fulgii de dro­jdie , sarea , papri­ka și zea­ma de la jumă­tate de lămâie .

Se blenduiește cu răb­dare pănă se obține o cremă fină , foarte bună la gust !

Se adaugă pudra de agar-agar în 200 ml apă rece , se amestecă , se aduce la fier­bere și se lasă la foc mediu 10 minute , având gri­jă să amestecăm con­tin­uu .

Se adaugă gelati­na veg­e­tală în blender și se încor­pore­ază în cre­ma de caju .

Se toarnă com­poz­iția într-un vas , se acop­eră și se dă la frigider măcar două ore înainte de a se con­suma .

caju

Se întărește și se poate felia !

caju

Eu am savu­rat-o sim­plă cu pâine sau cu bis­cuiți sărați .

Cel mai mult mi-a plă­cut să adaug această brânză din caju peste paste , au un gust deosebit și sunt foarte hrăni­toare !

Nu poți con­suma o can­ti­tate prea mare pen­tru că este sățioasă !

caju

 

Caju-ul este de fapt o sămânță orig­i­nară din Amer­i­ca de Sud , bogată în min­erale cum ar fi cupru , mag­nez­iu . Sănă­toasă prin grăsi­mi ca acidul ole­ic și flavonoide , antiox­i­danți . În plus nu are deloc coles­terol .

Cum ți se pare rețe­ta aceas­ta de brânză raw-veg­ană ?

Te salut cu drag ! M.

 

Andalou

Andalou și Etude pentru ten și sprâncene

Bine te regăsesc !

Andalou Nat­u­rals și Etude House de pe IHerb ! Tu ai mai cumpărat de pe IHerb , de curând ? Eu am în așteptare o comandă și sper să vină la poș­ta locală pen­tru a evi­ta dru­mul și așteptarea de la vamă ! Nu mă plâng dar tare îmi doresc ca pro­duse­le să ajungă mai devreme de 24 de zile !

Am obser­vat că sunt multe pro­duse tip ship­ping saver care adău­gate în coș scad val­oarea trans­portu­lui prin Glob­al Mail și până la free ! Greu de crezut dar așa este ! Eu adaug doar ce îmi tre­buie și sunt numeroase pro­duse din toate cat­e­gori­ile care scad trans­portul foarte mult !

În coman­da pe care o aștept am adău­gat o mască pe bază de acid gli­col­ic , cu dovleac de la Andalou care mi-a sal­vat trans­portul exact cum îmi dore­am !

Trecând la postarea de astăzi , vreau să îți scriu câte puțin despre două pro­duse foarte bune și efi­ciente pe care le-am tot urmărit pe site pen­tru că ști­am că sunt cal­i­ta­tive însă tot dis­păreau din stoc ! Fun , nu ? Să ” vânezi ” pro­duse în on-line !

Andalou

Burețeii kon­jac pen­tru curățarea tenu­lui de la Andalou Nat­u­rals , It’s OK to be sen­si­tive 

Sunt 4 tipuri de acest fel de la Andalou . Vin în pachet de câte doi , sunt tip konjac , pentru toate tipurile de ten .

Andalou Andalou

Detox­i­fică pielea , o curăță foarte bine și vin­decă în timp imper­fecți­u­nile . Tre­buie doar răb­dare și per­se­v­erență în a-i folosi măcar la două zile !

Buretele cu extract de grape­fruit este cel rotund , cel cu extract de măceșe are for­ma de inimioară .

Kon­jac-ul este o plan­tă orig­i­nară din Japonia a cărei rădăcină este folosită pen­tru a pro­duce ali­mente cu conțin­ut scăzut de calorii . Asta din cauza conțin­u­tu­lui de glu­co­man­nan .

Glu­co­man­nan­ul este o fibră sol­u­bilă care are o capac­i­tate uim­i­toare de a absorbi lichidele de până la 100 de ori greu­tatea sa .

Sunt fabricați din fibre naturale , sunt moi , își măresc volumul prin udare . Vegani , cruelty-free , biodegradabili .

Andalou

Conțin extract de măceșe , extract de grape­fruit și pudră de rădăcină de kon­jac .

Andalou

Exfo­li­ază foarte bine tenul , sunt del­i­cați , curăță în pro­fun­z­ime , dau un refresh tenu­lui și o strălu­cire pielii după uti­lizare con­stan­tă . Am obser­vat că după o uti­lizare mai îndelun­gată pielea devine mai curată , nu mai apar așa ușor imper­fecți­u­ni iar cremele hidratante sau serul și uleiurile pe care le aplic seara sau dimineața se absorb mult mai bine .

Se folos­esc după udare , cu sau fără folosirea unui gel de curățare pen­tru ten .

Andalou

Creionul pen­tru sprâncene de la Etude House , nuanța Gray Brown .

Andalou

Este un mic creion pen­tru spâncene de la Etude House , brand coreean . Îmi place că este prac­tic prin cele două capete . Un capăt are creionul pro­priu-zis , cu o for­mă spe­cială care ușurează apli­carea pe sprâncene .

Andalou

Creionul este ușor cer­at , inten­si­tatea culorii crește dacă îl apli­ci de mai multe ori în zonele dorite .

Ajută mult la umplerea golurilor și pen­tru un fin­ish nat­ur­al !

Andalou

Cel de-al doilea capăt are o peri­uță prac­tică pen­tru sprâncene și ast­fel le poți defi­ni mult mai bine . Culoarea este nr 2 , un gri-închis potriv­it șatenelor .

Andalou

Este o culoare foarte nat­u­rală !

andalou

 

Ambele pro­duse sunt ship­ping saver și mă bucur că le-am adău­gat în coș !

Dacă vrei să comanzi de pe acest site , te invit să citești detalii despre trans­port și reduc­eri la comen­zile pe care le poți face în postarea de aici .

Tu ce preferi pen­tru curățarea tenu­lui ? Cumperi în gen­er­al de pe IHerb ?

Te salut cu drag ! M.

 

Yves Rocher

Produse Yves Rocher descoperite primăvara aceasta

Bine te regăsesc !

De curând am făcut o comandă Yves Rocher pen­tru că îmi dore­am mult un ruj ! Am cumpărat rujul dorit , bineînțe­les că nu am nimer­it culoarea dar arată bine și aces­ta !

Am ales nuanța ZMEURĂ din gama rujurilor strălu­ci­toare !

Rujul este foarte fru­mos ca și culoare , este hidratant și arată bine pe buze ! Se potrivește la un machi­aj sim­plu , primăvărat­ic , cu accent de culoare mai mult pe ochi ! Un roz-corai del­i­cat , ușor glossy dar atât cât tre­buie !

Yves Rocher

Din aceeași gamă mai am două rujuri la fel de fru­moase : auriu-miere și roșu-strălu­ci­tor . Mai jos am adău­gat un swatch la aces­te trei rujuri din gama Couleurs Nature rujuri strălu­ci­toare !

Yves Rocher

Toate cele trei rujuri au nuanțe del­i­cate , plă­cute și oferă un luciu nat­ur­al buzelor . Reflec­tă lumi­na datorită folosirii în com­poz­iție a uleiu­lui de cireșe .

Pe site găsești noua colecție de rujuri : RUJ VERTIJE ! Din gama Couleurs Nature . Au în plus nuanțe mult mai radi­ante cu fin­ish strălu­ci­tor , side­fat sau sati­nat .

Yves Rocher Yves Rocher

22 de nuanțe de unde poți alege iar uleiul de cireșe 100% asig­ură un con­fort buzelor prin pro­pri­etățile sale nutri­tive !

Vreau să îți povestesc puțin și despre două dintre produsele Yves Rocher cumpărate care îmi plac mult !

Yves Rocher

 

Gelul de duș nec­tar cu busuioc și lămâie din colecția Plaisirs Nature .

Conține 98% ingre­di­ente nat­u­rale , fără parabeni și etox­i­lați , un recip­i­ent nou pe bază de plas­tic reci­clat .

Ce îl face spe­cial ? Miro­sul este intens de busuioc , este hidratant , curăță foarte bine , face spumă și se con­sumă greu . Uleiul esențial de busuioc , gelul de aloe vera și uleiul de lămâie din com­poz­iție oferă pielii un refresh plă­cut .

Găsești gelurile nec­tar din această gamă în for­mat de 200 ml. și 400 ml .

Al doilea pro­dus care m-a sur­prins plă­cut este gelul nutri­tiv pen­tru curățarea tenu­lui .

Este des­ti­nat tenu­lui uscat , curăță pielea fără a o usca , aces­ta fiind un aspect impor­tant pen­tru mine pen­tru că urăsc sen­za­ția aceas­ta pe ten !
— curăță în ace­lași timp foarte bine impu­ritățile și machi­a­jul .
— tenul îl simt hidratat după folosire .
Ingre­di­en­tul veg­e­tal activ este extrac­tul din sevă de frasin care este un con­cen­trat cu pro­pri­etăți nutri­tive care ajută tenul uscat și foarte uscat .

Tu ce ai mai descoper­it nou de la Yves Rocher ? Ce ți-a plă­cut din­tre pro­duse­le pen­tru duș sau curățare ten ?

Te salut cu drag ! M.

lintea

Lintea , sursă de proteine vegetale

Bine te regăsesc !

Lin­tea este impor­tan­tă pen­tru mine , print­re ali­mentele pe care le aleg dese­ori în meni­ul zil­nic ! Asta pen­tru că o pot folosi în mai multe rețete , se prepară rel­a­tiv ușor și are un gust de sine stătă­tor deosebit !

Fără să îi adaug condi­mente ca sare , piper sau turmer­ic , gus­tul este ușor dul­ceag , mă sat­ur repede și o pot com­bi­na cu diverse alte ali­mente sau o pot con­suma sim­plă și îmi este de ajuns !

Lin­tea este o legu­mi­noasă foarte apre­ci­ată datorită conțin­u­tu­lui mare de pro­teine , fiind sit­u­ată pe locul doi după soia . Ală­turi de pro­teine , conține pro­cente mari de fier , mag­nez­iu , acid folic și vit­a­m­i­na B6 . Intere­sant este că sub for­mă de vlăs­tari conține toți cei 9 aminoa­cizi esențiali și o poți folosi sub for­ma aceas­ta în salate , smooth­ie . Eu cumpăr des și linte sub for­mă de ger­meni , la fel de gus­toși !

 

lintea

 

Sunt patru tipuri : lintea maro ( fierbe foarte repede și se potrivește la supe ) , roșie ( gust dulceag ) , neagră ( gust de nuci ) și verde ( gust ușor piperat ) .

Pateul de linte îl prepar destul de des . În gen­er­al , folos­esc lin­tea doar fiartă sau o adaug în salate , o pasez și o trans­form în chiftele . Sub orice for­mă , este prea bună să nu îi dai o șan­să !

Folos­esc :

 • linte verde — 200 gr.
 • ustur­oi — 3–4 căței
 • avo­ca­do — o jumă­tate-opțion­al
 • sare , piper
 • ulei veg­e­tal
 • cim­bru , oregano

Lin­tea spălată bine o las la hidratat jumă­tate de oră . O fierb în apă max­im 30 de minute .

Se poate pasa cu lin­gu­ra de lemn dar dacă dorești să fie mai fină poți folosi blenderul .

Pas­ta se amestecă cu ustur­oiul zdro­bit , uleiul , condi­mentele .

lintea
Pate de linte cu ustur­oi și condi­mente .

Opțion­al se poate adău­ga și avo­ca­do care se curăță de coa­jă , se scoate miezul și o jumă­tate se pasează apoi se încor­pore­ază în pas­ta de linte .

Avo­ca­do asig­ură grăsim­i­le veg­e­tale atât de sănă­toase și îi dă mai multă culoare și frăgez­ime amestecu­lui .

Se servește cu pâine inte­grală care îi accentuează gus­tul spe­cif­ic .

Tu con­su­mi linte , în gen­er­al ?

Te salut cu drag ! M.