Data publicarii:19 septembrie 2016

Bine v-am regăsit ! Legat de cumpără­turile on-line , nu aveam prea mult habar acum ceva timp in urmă ! Asta din cauza unei prejudecăți aiurea cre­ate în mintea mea că nu aș putea găsi mărim­ile potriv­ite sau cal­i­tatea mate­ri­alelor ar fi de dorit ! Indifer­ent de ceea ce prez­inta ei pe site ! Mare greșeală făceam ! Însa m-am con­vins […]


Data publicarii:10 septembrie 2016

Hello ! Real­izez că deşi ţi-am povestit despre pudra min­er­ală  Nivea , am uitat com­plet de acest fond de ten . Poate pen­tru că vara nu l-am folosit deloc pen­tru că tem­per­a­turile şi-au făcut de cap ! Am preferat  să aleg un fond de ten fluid , o cremă CC sau BB cream tot Nivea ! Eu […]


Data publicarii:2 septembrie 2016

Bine te regăs­esc , my dear friend ! Aş începe aceste rân­duri cu o urare : SĂ AVEM CU TOŢII O TOAMNĂ SENINĂ , CU SOARE PRIETENOS ŞI CU ZÂMBETE ! Deşi în cal­en­dar e toamnă , eu ştiu sigur că vom mai simţi căl­dura . Soarele va fi mult mai uşor de supor­tat în această lună […]


Data publicarii:25 august 2016

Bine te regăs­esc , my dear friend ! Cred că acesta este al doilea arti­col cu tema inspi­raţie . Pen­tru mine este o relaxare să povestesc despre ce îmi aduce energie poz­i­tivă ! Sunt sig­ură că nu sunt sin­gura , pen­tru fiecare , relaxarea înseamnă fie o carte bună care să te deter­mine , citind-o , să […]


Categorii: MY INNER UNIVERSE
Data publicarii:19 august 2016

Hello , dearies ! Astăzi nu vă atrag atenţia cu vreo reţetă veg­e­tar­i­ană sau cu vreun review , nu că aş fi în pană de idei ! Am pla­nuri destule să vă vorbesc despre câteva pro­duse noi tes­tate sau câteva reţete deli­cioase descoperite însă gân­durile mi se tot duc spre altele ! Cum acest blog este […]


Data publicarii:17 august 2016

Bine te regăs­esc , my dear friend ! Nu ştiu de ce nu am scris acest review mai devreme ! Ţinând cont că este deja a doua oară când cumpăr acest pro­dus de la Trio Verde . Cău­tam un şam­pon care să fie hidratant pen­tru vâr­furi apoi să trateze prob­lemele unui scalp mof­turos şi această com­bi­naţie cu ulei […]


Data publicarii:12 august 2016

Bine te regăs­esc , my dear friend ! Nu ştiu cum se face , dar mă reîn­torc destul de des la postările având ca temă cumpără­turile de pe IHerb ! Asta pen­tru că recunosc că am devenit un cumpără­tor con­stant IHerb , fie cos­met­ice , îngri­jire , ali­mentare sau supli­mente nutri­tive . Depen­denţa asta ! Într-ade­văr preţurile sunt mult […]


Categorii: Healthy food
Data publicarii:4 august 2016

 Bine te-am găsit ! O cere­ală folosită zil­nic în ali­men­taţia chinezilor dar mult prea puţin în a occi­den­talilor este meiul , con­sid­erat de către mulţi un super­al­i­ment ală­turi de floarea-soare­lui , alge marine , in sau spir­ulină . Meiul con­sti­tuie o sursă impor­tantă de fier, vit­a­mine B şi fibre . Conţine pro­teine cu puţine calorii şi can­tităţi impor­tante […]


Data publicarii:28 iulie 2016

Bine te regăs­esc , my dear friend ! Daaa , ştiu că am lip­sit o vreme de pe blog ! De obi­cei când nu am inspi­raţia pe care mi-o doresc , nu scriu ! Pen­tru că nu mă mulţumeşte ceea ce obţin în final şi din acest motiv une­ori mai fac pauze . Mă detaşez de […]


Data publicarii:14 iulie 2016

Bine te regăs­esc , my dear friend ! A tre­cut ceva timp de când nu am mai vor­bit despre comen­zile de pe IHerb ! Asta pen­tru că a durat vreo 3 săp­tămâni până am primit o comandă , încât îmi pier­dusem răb­darea şi am şi uitat ce pus­esem în coş ! Mă entuzi­as­mează pro­dusele IHerb prim­ite şi mi-am […]